Monthly Archives: October 2014

ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องติดรถยนต์ที่เราไม่รู้อีกมาก

NIGHT VISION กล้องติดรถยนต์ในสมัยปัจจุบันยังได้พัฒนาฟังก์ชั่น NIGHT VISION เพื่อให้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเวลาค่ำคืนดึกดื่น หรือภาพในมุมมืดเช่น ในมุมอับหรืออุโมงค์ได้ชัดเจนมากขึ้น… โดยฟังก์ชั่น NIGHT VISION อาจถูกแบ่งออกเป็นอินฟราเรด และ WDR ซึ่งจะมีรายละเอียดในปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยวัตถุประสงค์หลักที่เหมือนกันคือเพิ่มความชัดเจนของภาพที่ถ่ายในตอนกลางคืน

GPS ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนำไปผสานกับอุปกรณ์สมัยใหม่มากมาย รวมทั้งกล้องติดรถยนต์ด้วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้มากขึ้น โดยกล้องติดรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่น GPS ในตัวนั้น จะทำงานรับสัญญาณ GPS ได้พร้อมกับการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ จึงช่วยหาพิกัดและยังบันทึกตำแหน่งของรถยนต์ในเหตุการณ์นั้นๆได้อีกด้วย…และฟังก์ชั่น GPSนั้นก็ยังสามารถช่วยให้เพื่อนๆ สามารถที่จะเปิดย้อนหลังเส้นทางการขับรถผ่าน Google Maps เพื่อดูข้อมูลบันทึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาพเคลื่อนไหวเหตุการณ์ เช่น ได้ขับรถผ่านเส้นทางไหนบ้างเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดเมื่อวันและเวลาเท่าใดอย่างแม่นยำ และฟังก์ชั่น GPSนั้นก็ยังสามารถคำนวณความเร็วในการขับขี่ได้อีกด้วย

ฟังก์ชั่น G-SENSOR โดย G-SENSOR ย่อมาจาก Gravity Sensor ซึ่ง Gravity Sensor มีหน้าที่ตรวจจับอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนหรือสั่นอย่างรุนแรง เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร และจัดการบันทึกภาพที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานกล้องติดรถยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด กล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ๆก็ยังได้พัฒนาฟังก์ชั่นอันทันสมัยเพิ่มเข้าไปอีก

จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบและฟังก์ชั่นต่างๆของกล้องติดรถยนต์ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกได้มากมายหลายอย่างเลยทีเดียว สิ่งที่ต้องพึงจะคำนึงเมื่อคิดเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์คือฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์พื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญ ส่วนฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมโดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของสิ่งที่จะได้รับกับราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นต่อกำลังทรัพย์ของคุณด้วย