Monthly Archives: August 2016

นอนกรนสามารถเกิดได้กับใครแล้วควรปฏิบัติอย่างไร

2

nksleepcare จะมาช่วยให้การนอนกรน ที่เป็นปัญหาของการนอนหลับที่พบบ่อยในคนอายุ 30-35 ปี อาการที่พบบ่อยมาก และเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้สูงอายุ โดยอาการนอนกรนจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ยิ่งอายุมากการนอนกรนก็จะมากขึ้นตามวัยไปเรื่อยๆ ที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ ถ้ามีการหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก อาจทำให้มีความผิดปรกติ ของพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย และสติปัญญา เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวซุกซน ปัสสาวะรดที่นอน มีผลการเรียนแย่ลง หรือมีปัญหาสังคมสำหรับเด็กได้ ดังนั้นเมื่อเกิดอาการนอนกรนควรรีบตรวจสอบหรือไปพบแพทย์โดยทันทีก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ากับตัวเองหรือญาติพี่น้อง

ซึ่งโรคนอนกรนหรือหยุดหายใจจะเกิดขึ้นเฉพาะขณะหลับเท่านั้น เพราะขณะตื่นสมองจะสั่งงานเต็มที่ให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้น ขยายทางเดินหายใจส่วนต้นเต็มที่ ทําให้พูด หายใจและร้องเพลงผ่านทางเดินหายใจนี้ได้ แต่เมื่อหลับและสมองกําลังพักผ่อน ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ทํางานน้อยลง ท่อทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะฟีบเข้าหากันเหมือนการดูดหลอดกาแฟ

เมื่อเราเข้าใจว่าการนอนกรนนั้นเกิดขึ้นได้ยังไง เราก็ต้องหาวิธีการรักษานอนกรนที่ถูกต้องและครวหาคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนจะแก้อาการนอนกรนดูค่ะ