Monthly Archives: May 2015

การตัดประกอบและข้อสังเกตในการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิตให้คงทนต่อการใช้งาน

13814630154054_17442

การตัดอลูมิเนียมคอมโพสิตสามารถตัดได้ด้วย เครื่องตัดโลหะเลื่อยตัดหินอ่อนและเลื่อยวงเดือนการเซาะร่องอลูมิเนียมคอมโพสิทสามารถเซาะร่องได้ด้วยเครื่องเซาะร่องหรือเลื่อยตัดหินอ่อนโดยใส่ใบเลื่อยสำหรับงานตัดโลหะการตัดมุมอลูมิเนียมคอมโพสิทสามารถตัดมุมได้ด้วยเครื่องตัดโลหะหรือเลื่อยตัดหินอ่อนโดยใส่ใบเลื่อยสำหรับงานตัดโลหะหรือเครื่องเจียรมือถือ โดยใส่ใบตัดโลหะการต่ออลูมิเนียมคอมโพสิตสามารถต่อชิ้นงานได้ด้วยหมุดย้ำ สกรูน็อต หรือสกรูเกลียวปล่อย การดัดโค้งอลูมิเนียมคอมโพสิทสามารถดัดโค้งได้โดยใช้เครื่องดัดโค้งโลหะแผ่น แบบมีลูกกลิ้งการพับอลูมิเนียมคอมโพสิตสามารถพับได้ หลังจากได้เซาะร่องแล้ว

การติดตั้งที่ผนังด้านเดียวกันควรเลือกใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่ผลิตมาในชุดเดียวกัน โดยดูที่ หมายเลข Batch Number เพราะในการผลิตแต่ละชุด สีจะแตกต่างไปเล็กน้อย ถ้าเอาแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่ผลิตต่างชุดมาติดตั้งในผนังด้านเดียวกันอาจสังเกตเห็นสีแตกต่างกันได้และควรซื้อเผื่อไว้บ้างเพราะถ้าติดตั้งแล้วไม่พออาจจะหาสีที่ผลิตในชุดเดียวกันไม่ได้ควรเลือกดอกเซาะร่องหรือใบเลื่อยตัดร่องให้เหมาะสมกับส่วนโค้งของรอยพับสำหรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตสำหรับใช้งานนอกอาคาร การเซาะร่องต้องให้เหลือเนื้อแผ่นแกนโพลีเอททิลีนไว้ประมาณ 0.4-0.6 มม. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่เคลือบผิวจะต้องติดตั้งให้ถูกทิศทางโดยดูจากเครื่องหมายลูกศรที่แผ่นฟิล์มป้องกัน การติดตั้งแต่ละแผ่นต้องให้หัวลูกศรหันไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้นระหว่างติดตั้งอย่าลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงลอกออกพร้อมๆกัน การวางแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตให้วางซ้อนกัน เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายให้ยกขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดรอยเสียดสีพื้นที่ที่ใช้ทำงานต้องเรียบและแข็งแรง มิฉะนั้นอาจทำให้ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเสียหาย สถานที่เก็บแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทจะต้องเป็นที่แห้งและไม่ร้อนอุณหภูมิค่อนข้างคงที่และไม่มีมลภาวะที่เกิดจากสารเคมี การพับอลูมิเนียมคอมโพสิตต้องพับครั้งเดียวให้ได้ที่เลย การพับหลายครั้ง หรือพับได้มุมเกินไปแล้วพับกลับ จะทำให้รอยพับไม่เรียบร้อย http://www.bfm.co.th/th/alpolic.php