Tag Archives: นอนกรน

รักษานอนกรนเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

4

หมอจะมีการแนะนำรักษานอนกรนเด็กที่นอนกรนให้เขาได้รับการนอนหลับที่ดีขึ้น การหายใจของเขาจะดีขึ้น เพราะได้พบว่าสาเหตุการนอนกรนในเด็กจะต่างจากในผู้ใหญ่เล็กน้อย ในผู้ใหญ่เราจะนึกถึง ผู้ชาย ตัวอ้วน ที่มีช่องคอแคบ เวลาเขานอนคอจะแคบมากขึ้น ทำให้ลมหายใจที่เข้าไปไม่ค่อยสะดวก ลมจะกระแทกช่องคอแรง ส่วนในเด็กเราจะพบว่าสาเหตุของการนอนกรนจะแตกต่างจากในผู้ใหญ่ที่นอนกรนบ้าง นั่นก็คือว่า ลักษณะต่อมทอลซินของเด็กที่อยู่บริเวณข้างๆ คอ จะใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีคออักเสบอยู่บ่อยๆ จะมีอาการนอนกรนชัดเจน

ต่อมทอลซินที่อยู่ข้างคอปกติจะเล็ก ถ้าอักเสบจะโตมากจนบ้างครั้งมาชนกันตรงกลาง ทำให้ช่องคอจะแคบลง แล้วก็นอนกรนมากยิ่งขึ้น เด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เด็กที่มีการแพ้อากาศอยู่เป็นประจำ ลมที่เข้ามาทางจมูกจะเข้ายาก เมื่อลมเข้ายาก ลมก็จะกระแทกแรง ทำให้เกิดการกรนขึ้น ฉะนั้น โรคนอนกรน ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กก็เป็นโรคนอนกรนได้ แต่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่สามารถรักษานอนกรนได้

ถ้าหมอได้ช่วยรักษานอนกรนในเด็กที่นอนกรนด้วยวิธีต่างๆ เหล่านั้น ใช้ยากิน ยาพ่นแล้ว ยังไม่ดีขึ้น ยังมีการรักษานอนกรนด้วยการผ่าตัด ก็คือการผ่าตัดต่อมทอนซิลก็จะทำให้เด็กหายกรนได้ และก็ได้ผลดีมาก แต่วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะมาช่วยบำบัดให้เด็กนอนกรนนั้นมีอาการดีขึ้น การนอนกรนนั้นไม่ได้เกิดในผู้ใหญ่เท่านั้น ในเด็กก็เป็นได้ ทำให้สุขภาพของเด็กเสียไป ทั้งการเรียน การเจริญเติบโต การนอนหลับ ซึ่งไม่ได้คุณภาพ