คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

คำนวณผลประโยชน์พนักงาน

 

คำนวณผลประโยชน์พนักงานฉันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รับคำนวณผลประโยชน์พนักงานฉันมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่นอกเหนือจากความเป็นไปได้ของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเงินรางวัลหรือการตั้งถิ่นฐานสำหรับการบาดเจ็บ ความเจ็บปวด และการสูญเสียอื่นๆ คำนวณผลประโยชน์พนักงานรัฐบาลของออนแทรีโอยังกำหนดให้บริษัทประกันรถยนต์ต้องมอบสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นแก่คนส่วนใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ผลประโยชน์เหล่านี้เรียกว่าคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์อุบัติเหตุตามกฎหมายคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

ระบบผลประโยชน์อุบัติเหตุตามกฎหมายทำงานบนพื้นฐานไม่มีข้อผิดพลาดซึ่งหมายความว่า ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยคำนวณผลประโยชน์พนักงานแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ตามในฐานะผู้บาดเจ็บ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับ ผู้โดยสาร นักปั่นจักรยาน หรือคนเดินเท้า คุณ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวและผู้ที่อยู่ในอุปการะของคุณคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

แม้ว่าคุณจะไม่มีประกันภัยรถยนต์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุมักจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คุณได้รับและการประเมินการประกันภัยที่คุณต้องเข้าร่วมคำนวณผลประโยชน์พนักงานมักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะปรึกษากับทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลเพื่อพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

และต้องดำเนินการขั้นตอนใดบ้างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณฉันจะได้รับผลประโยชน์ประเภทใดผลประโยชน์ทดแทนรายได้ผลประโยชน์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อชดใช้เงินบางส่วนที่คุณสูญเสียอันเป็นผลมาจากการไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากคำนวณผลประโยชน์พนักงานผลประโยชน์ไม่สามารถชำระได้ในสัปดาห์แรก และคุณต้องผ่านการทดสอบความทุพพลภาพจึงจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์

คำนวณผลประโยชน์พนักงานการทดสอบความทุพพลภาพกลาย

คำนวณผลประโยชน์พนักงานเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะพบกันหลังจากผ่านไปนานกว่าสองปีนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุคุณสามารถรับผลประโยชน์ทดแทนรายได้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระคำนวณผลประโยชน์พนักงานจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้รับโดยทั่วไปคือต่อสัปดาห์เว้นแต่จะซื้อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ หากคุณประกอบอาชีพอิสระคำนวณผลประโยชน์พนักงานการคำนวณรายได้ของคุณจะซับซ้อนมากขึ้นคำนวณผลประโยชน์พนักงานและบริษัทประกันมักจะจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยในการคำนวณเหล่านี้ผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

คุณอาจได้รับผลประโยชน์เหล่านี้หากคุณอายุและไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างสมบูรณ์อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุภายในสัปดาห์หลังจากเกิดอุบัติเหตุทนายความสามารถช่วยอธิบายว่าการไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างสมบูรณ์หมายถึงอะไรคำนวณผลประโยชน์พนักงานและคำนั้นได้รับการตีความจากคดีอย่างไรผลประโยชน์มีให้เฉพาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ว่างงานแต่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาคำนวณผลประโยชน์พนักงานหรือสำเร็จการศึกษาน้อยกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ และไม่ได้ทำงานที่สะท้อนถึงการศึกษาและการฝึกอบรมของคุณคำนวณผลประโยชน์พนักงาน